Friskare kycklingar ger bättre lönsamhet

Agrofix är ett helt nytt system för att hålla sjukdomsalstrande bakterier, virus, parasiter och andra mikroorganismer borta från kycklingstallarna. Resultatet är lägre dödlighet och kassationer, vilket i sin tur ökar gårdens lönsamhet. Även själva arbetet med rengöring och desinficering av stallarna underlättas eftersom Agrofix kräver mindre noggranna förberedelser.

Agrofix klarar hårda kemikalielagar

EU är på väg att förbjuda tusentals fler kemikalier i Europa. Eftersom Agrofix bygger på en väteperoxidblandning som blir helt fri från kemikalierester efter användning eftersom restprodukterna är vatten och syre. Skonsamt mot djur och människa samt helt fritt från negativ miljöpåverkan.

Ett system för all biosäkerhet på gården

Du behöver inga kompletterande produkter med Agrofix. Rätt hanterat klarar systemet av alltifrån vattenrening, rengöring och desinficering av matkoppar, verktyg, maskiner och utrymmen. Medlen går att köpa på fat i högre koncentrationer, ned till sprayflaskor med lägre koncentration för direkt användning i exempelvis personalutrymmen.

Minskar behovet av antibiotika

Eftersom Agrofix verkar frätande på mikroorganismer, trots att det är skonsamt för både människa, djur och miljö, kan bakterier eller virus inte utveckla resistens. Alltså minimeras också behovet av antibiotika.

Dricksvatten

Storlekar: 1, 5, 20 & 200 liter.

Ytdesinfektion / Dimma

Storlekar: 1, 5, 20 & 200 liter.

Ytrengörning

Storlekar: 1, 5, 25 & 208 liter.

En ny hemsida där ni kan beställa våra produkter kommer inom kort!