070-688 94 59 Välkommen till Agrofix info@agrofix.se

Agrofix Kyckling

 

Effektiv rengöring och desinficering av ytor mellan bestånden.

 

  •  Rengöring med Agrofix Ytrengöring baserad på vassle. Dimmas ut med hjälp av Agrofix dimningskanoner.

 

  •  Ytdesinfektion med Agrofix Ytdes baserad på en unik långtidsverkande väteperoxid. Dimmas ut i lokalerna med hjälp av Agrofix dimningskanoner. Efter att produkten jobbat klart blir den bara syre och vatten.

 

  •  För max effekt koppla på Agrofix Dricksvattenrening för att minska tillväxt av bakterier och biofilm där djuren dricker.

 

  •  Kunder berättar ”Resultaten har varit enormt bra och man kan tydligt kan se att konceptet påverkat till mindre dödlighet, högre slaktvikt och allergier på personal p.g.a tidigare produkter har försvunnit.”