070-544 29 40 Välkommen till Agrofix fredrik.hansson@agrofix.se

Agrofix Hygien och Smittskyddskoncept

Effektiv rengöring och desinficering av ytor mellan bestånden.

  1.  Rengöring med Agrofix Ytrengöring baserad på vassle. Dimmas ut med hjälp av Agrofix dimningskanoner.
  2.  Ytdesinficering med Agrofix Ytdes baserad på en unik långtidsverkande väteperoxid. Dimmas ut i lokalerna med hjälp av Agrofix dimningskanoner. Efter att produkten jobbat klart blir den bara syre och vatten.
  3. För max effekt koppla på Agrofix Dricksvattenrening för att minska tillväxt av bakterier och biofilm där djuren dricker.

”Resultaten har varit enormt bra och man kan tydligt kan se att konceptet påverkat till mindre dödlighet, högre slaktvikt och allergier på personal p.g.a tidigare produkter har försvunnit.”

Dimningskanoner: